Category: Nuomonės

Dailė Hic sunt dracones Nuomonės

Kaip judėti erdve ir laiku, [arba] instrukcija, kaip pagaminti reketuką

Iš ciklo „Pastabos ir paraštės. Menotyrininko dienoraštis“